REGULAMENT CONCURS ” - Noul standard pentru Imunitate ”

Perioada de desfășurare concurs: 5.10.2021 ora 16:00 – 11.10.2021 ora 23:59
Sectiunea I. Organizatorul Concursului
I.1. Organizatorul Concursului "Noul standard pentru Imunitate- ” (denumit in continuare “Concursul”) este S.C. Pilulka Online S.R.L.; Adresa Bucureşti Sectorul 6, Drumul OSIEI, Nr. 53–55, Cod poștal 62395; CUI: RO 39623896 , Nr. Reg. Comertului: J40/7927/2020 I.2. Concursul nu este in niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook si nu are legatura cu Platforma Facebook (www.facebook.com). Informatiile oferite de participant, furnizate pe pagina oficiala a Organizatorului, devin proprietatea acestuia si nu a Facebook si vor fi folosite doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament. Platforma Facebook nu are niciun fel de raspundere sau implicare in legatura cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui Concurs. Participantii la Concurs inteleg ca informatiile furnizate de catre ei sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Facebook.
Sectiunea II.
Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

Sectiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului si care detine un cont de Facebook. La Concurs NU au dreptul sa participe: – angajatii Pilulka Romania si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora; Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial. IV.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

Sectiunea V. Modalitatea de desfășurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ: – Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV de mai sus; – Inscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea III de mai sus; – Participantul este invitat să distribuie postarea concursului de pe pagina Pilulka.ro. – Participantul este invitat de dea Like/Follow paginii de facebook Alchida Nature – link: https://www.facebook.com/alchida.ro/ – Participantul trebuie să dea tag intr-un comentariu catre 2 prieteni . Toate răspunsurile cu conținut relevant vor intra automat într-o tragere la sorți în urma careia vor fi selectați 2 castigatori care vor fi premiati astfel: LOCUL l: Santarome Imunitate 20 fiole si o sacosa din pânza stilizată si LOCUL ll - 1 x Forte Pharma Acerola, 60 cpr
V.2. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs comentariile postate pana la data de 11.10.2021 ora 23.59. Dupa aceasta data inscrierile nu se vor lua in considerare. Inscrierile care vor contine un limbaj indecent, cu expresii obscene si/sau licentioase si care nu respecta cerinta descrisa in prezentul Regulament Oficial, vor fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere care nu respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

Sectiunea VI. Desemnarea câștigatorului și acordarea premiului

VI.1. Toti participantii care respecta, cumulativ, conditiile de participare mentionate in Sectiunea V, vor intra automat in etapa de extragere a castigatorilor. Castigatorii locului 1 si 2 vor fi desemnati 12.10.2021, prin intermediul platformei: https://commentpicker.com/ Vl.3.Participantul desemnat castigator nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia. Vl.4.Premiul revine numai Participantilor desemnati castigatori si nu poate fi transmis unor terte persoane.

Sectiunea VII. Publicarea câștigătorilor. Validarea câștigătorilor. Intrarea câștigătorilor in posesia premiului

VII.1. Numele câștigătorilor vor fi publicate de către Organizator pe data de 12.10.2021, pe pagina de Facebook, printr-o postarea dedicată. Pentru validarea premiului, castigatorii trebuie sa transmita in 72 de ore de la anuntarea castigatorului – numele complet, numarul de telefon, adresa de email si adresa de livrare unde se va trimite premiul. VII.2. Organi­zatorul va anula premiul in urmatoarele cazuri: (i) daca datele solicitate nu sunt comunicate in termenul de 72 de ore (ii) daca datele de contact nu au fost trimise in termenul de 72 de ore, sau (iii) daca Organizatorul nu reuseste sa ia legatura cu castigatorul premiului, in termen de maxim 72 de ore de la momentul anuntarii castigatorilor. VII.2. In cazul in care datele solicitate nu sunt comunicate in termenul anterior mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile. VII.3. Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiții: · Participantul indeplinea conditiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii IV de mai sus; · înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii V de mai sus; · respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Secțiunea V de mai sus; VII.4. Premiul va fi expediat prin curier pe cheltuiala Organizatorului, la adresa specificata de castigatori, astfel cum aceasta a fost comunicata in mail. VII.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participanti Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete. VII.6. Organi­zatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate, in cazul in care valoarea acestora depaseste suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi drept câştigători. VII.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal

VIII.1. Organi­zatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date(,,GDPR”) pe durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. VIII.2. Datele personale colectate, respectiv numele si prenumele, varsta, localitatea, plus adresa de email cu care se face inscrierea in Concurs, numele si prenumele, telefonul si adresa castigatorilor vor fi colectate și folosite în scopul aratat la Sectiunea II din acest Regulament Oficial, respectiv inscrierea participantilor la Concurs si acordarea premiilor, plus in scopuri de marketing. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară si are ca temei legal consimtamantul dumneavoastra. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin inscrierea in Concurs si comunicarea acestora in cazul in care ati fost declarat castigator. Astfel, in situatia in care nu doriti sa ne furnizati datele necesare in vederea validarii castigatorilor, societatea se afla in imposibilitatea acordarii premiilor. VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru web sau pagina de Facebook fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. VIII.4. Organi­zatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor. VIII.5. La datele personale menționate anterior va avea acces S.C. Pilulka Online S.R.L., având sediul în Str. Drumul Osiei 53–55, sector 6, Bucureşti, Cod postal – 062395. VIII.6­. Organizatorul va dezvalui numele si prenumele, adresa de domiciliu si telefonul castigatorilor catre societatile GLS sau Sameday, care vor asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. VIII.7. PILULKA ONLINE S.R.L., in calitate de organizator si utilizator a serviciilor online nu colecteaza si nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Facebook. Prin inscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php. VIII.8. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale : Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora; Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile; Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului; Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri); Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator; Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal. VIII.9. Pentru exercitarea acestor drepturi Participantii se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către PILULKA ONLINE S.R.L la adresa de email contact@pilulka.ro sau telefonic la nr 0377 101 560. Au­toritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28–30. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. VIII.10. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidentialitate a PILULKA ONLINE S.R.L vizitati: www.pilulka.ro

Sectiunea IX. Litigii

IX.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Secțiunea X. Diverse

X.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiului. X.2. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligaţii financiare legat de Premiul oferit, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare. În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. X.3. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.